Mario Lovrić na listi top 100 mladih menadžera u Hrvatskoj

mario

Naš Managing Director Mario Lovrić uvršten je na listu top 100 mladih menadžera u Hrvatskoj, koju tradicionalno realizira magazin Lider media d.o.o.. Menadžeri su rangirani prema upravljačkoj moći i uredničkom izboru onih za koje se “opravdano sumnja” da će imati veliki utjecaj na biznis u nadolazećim godinama.