• Aktivni korisnici interneta utječu na razvoj društvenih medija, usvajaju platforme i odlučuju o tome koji će biti dominantni

  • Bilježi se značajan rast upotrebe Messengera

  • Opstaju oni koji se novonastaloj situaciji najbolje prilagode

  • Primatelja poruke će se segmentirati i prema životnom stilu